Torsten Pettersson: "Fictionality and Immersion in Literature: Empirical Perspectives"

Samseminarium mellan Litteraturvetenskap och Högre seminariet i estetik, Filosofiska institutionen

Torsten Pettersson inleder under rubriken "Fictionality and Immersion in Literature: Empirical Perspectives”.

Postseminarium.

Ordf.: Pettersson och Schellekens Dammann


Presentation
Vid samseminariet med ämnet estetik belyses två till varandra knutna frågor som väcker intresse i både teoretiska och empiriskt baserade resonemang: fiktionalitet och fiktionens förmåga att ”dra in” läsaren i fiktionsvärlden. Torsten Pettersson ställer frågan om huruvida dessa frågor – och en hel del andra inom estetiken och litteraturvetenskapen – inte i grunden är att betrakta som empiriska frågor, som därmed förutsätter att även ett empiriskt material inhämtas och beaktas. Som exempel redovisar han två empiriska studier som han har gjort av unga läsares inställning till fiktionalitet respektive vilka passager i en text som förmår ”dra in” läsaren i fiktionsvärlden.

Enligt önskemål från estetiken hålls seminariet på engelska. Efteråt kan representanter för bland andra estetik, litteraturvetenskap, läsforskning och retorik lära känna varandra vid tisdagsfikat, som fungerar som ett litet postseminarium. Därvid bjuds på en klassisk delikatess med anknytning till hushållsnära tjänster.