Arvid Lundberg: "The Jordanian Protest Movements 2011-2012. Activism, Political Culture and the Arab Spring"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Filosofiska institutionen och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Se nedan
  • Seminarium

Engaging Vulnerability-seminariet

Arvid Lundberg, Dept of Social Anthropology, Stockholm University: "The Jordanian Protest Movements 2011-2012. Activism, Political Culture and the Arab Spring"

Reading Feb 2:
Lundberg, Arvid, 2016, "The Great Demonstration". In The Jordanian Protest Movements 2011-2012: Activism, Political Culture and the Arab Spring.


Seminarieansvariga

- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Sharon Rider, Filosofiska institutionen

- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen