Sharon Rider: "The Crisis in Education and Culture"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Filosofiska institutionen och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Se nedan
  • Seminarium

Engaging Vulnerability-seminariet

Sharon Rider, Engaging Vulnerability, Uppsala Un.: "The Crisis in Education and Culture"

Reading Feb 16:
Arendt, Hannah, 2006 [1961], "The crisis in education" + "The crisis in culture". In Between Past and Future. New York: Penguin Books.

Seminarieansvariga

- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Sharon Rider, Filosofiska institutionen

- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen