Mats Rosengren: "Fragile Autonomy: Castoriadis’s take on the human condition"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Filosofiska institutionen och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Se nedan
  • Seminarium

Engaging Vulnerability-seminariet

Mats Rosengren, Engaging Vulnerability, Uppsala Un.: "Fragile Autonomy: Castoriadis’s take on the human condition"


Reading March 15:
Castoriadis, Cornelius: "Anthropology, Philosophy, Politics", Thesis Eleven 49(1):99-116,1997.


Seminarieansvariga

- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Sharon Rider, Filosofiska institutionen

- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen