Claudia Merli: "Forensic identification and identity politics in 2004 post-tsunami Thailand: Moral landscapes and negotiation of (geo)political boundaries"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Filosofiska institutionen och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Se nedan
  • Seminarium

Engaging Vulnerability-seminariet

Claudia Merli, Dept of Anthropology, Durham Un.: "Forensic identification and identity politics in 2004 post-tsunami Thailand: Moral landscapes and negotiation of (geo)political boundaries"


Reading April 12:
Merli, Claudia, and Trudi Buck: "Forensic identification and identity politics in 2004 post-tsunami Thailand: Negotiating dissolving boundaries." Human Remains and Violence 1(1): 3-22, 2015.


Seminarieansvariga

- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Sharon Rider, Filosofiska institutionen

- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen