Irene Molina, Jenny Björklund, Maria Karlsson och Mats Rosengren: "Narratives of the Million Program: Vulnerable Housing"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng3-2028
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Filosofiska institutionen och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Se nedan
  • Seminarium

Engaging Vulnerability-seminariet

Irene Molina, Jenny Björklund, Maria Karlsson och Mats Rosengren, Engaging Vulnerability, Uppsala Un.: "Narratives of the Million Program: Vulnerable Housing"

Reading May 10: TBA


Seminarieansvariga

- Don Kulick, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Hugh Beach, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

- Sharon Rider, Filosofiska institutionen

- Mats Rosengren, Litteraturvetenskapliga institutionen