Tim Berndtsson: "Theories of Archives and Archiving"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Kollokvium - Litteraturvetenskap

Tim Berndtsson lägger fram ett kapitel ur sitt pågående avhandlingsprojekt. Text finns tillgänglig från och med 8 mars. För text kontakta tim.berndtsson@littvet.uu.se.

Ordf.: Fischer


Presentation
Vid seminariet framlägger Tim Berndtsson kapitel 2, "Theories of Archives and Archiving", i sitt pågående avhandlingsarbete om ordensarkiv under 1700-talets senare hälft. I detta kommer presenterar han de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingens studier. I kapitlets första del historiseras arkivet som institution. I dess andra del så teoretiseras arkivering som funktion och praktik. Texten är om 30 sidor och på engelska. Jag tar tacksamt emot förslag och kritik i samtliga delar av texten, men seminariedeltagare med ytterst begränsad tid för inläsning fokuserar fördelaktigheten på dess andra del. Seminariet hålls på svenska.