Niclas Johansson - Slutventilation

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Niclas Johansson slutventilerar sitt avhandlingsmanus The Narcissus Theme from Fin de Siècle to Psychoanalysis: Crisis of the Modern Self. Opponent är Elisabeth Friis.

Postseminarium

Ordförande: Pettersson


Presentation
Avhandlingen undersöker Narcissus-temats gestaltningar och uttolkningar i fransk-, tysk och engelskspråkig litteratur och teori kring sekelskiftet 1900. Det visas att Narcissus-temat fungerar som ett sätt att undersöka, problematisera och svara på upplevelsen av en kris hos det moderna (manliga) självet. Avhandlingen följer tre linjer i Narcissustemats utvecklingar. Dels som poetisk symbol inom framför allt den franska symbolismen, där Narcissus fungerar som en sorts symbolernas symbol och skapar en förmedling mellan det individuella jaget och dess absoluta grund. Dels som berättelse om en misslyckad uppväxt, där jaget förlorar, snarare än finner sig själv. Dels som ett metapsykologiskt begrepp inom framför allt psykoanalysen, där narcissismen utgör den mekanism som förser subjektet med en konstitutiv struktur på driftslärans grundval. Texten erhålles genom att maila till Niclas Johansson.