Orla Vigsö: "Visuell riskkommunikation"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Orla Vigsö, JMG, Göteborgs universitet: "Visuell riskkommunikation"

Ordf.: Rosengren

Presentation
Risk- och kriskommunikation är en stor och ständigt växande gren inom offentlig kommunikation. I synnerhet är myndigheter intresserade av hur man kommunicerar snabbt och effektivt till relevanta mottagare, så de vidtar de önskade åtgärder eller undviker ett potentiellt farligt beteende. Det är en kommunikationssituation som ropar på visuell kommunikation – en stor och heterogen målgrupp, nödvändigheten av att undvika missförstånd, behovet av att reducera tolkningsutrymmet, behovet av snabb och omedelbart tillgänglig kommunikation.

Men hur löser man denna kommunikationsuppgift? Hur ska man retoriskt lösa uppgiften att ge snabb och entydig information, som inte kan missförstås, utan att samtidigt utmåla den ännu inte aktualiserade situationen som livsfarlig? Kan man framhäva angelägenheten (urgency) utan att skrämma upp befolkningen, vilka strategier finns det för att påverka utan att skrämma i onödan?

Jag kommer att ta upp två mycket olika internationella exempel, som visar upp mycket olika strategier, och hoppas öppna upp för en diskussion av de komplexa relationerna mellan visuell identifikation, konstruktion av scenarier och publikens uppmärksamhet.