Tuva Haglund och Tim Berndtsson: "Ingångar till arkivet"

Kollokvium - Litteraturvetenskap

Tuva Haglund och Tim Berndtsson, Uppsala universitet: "Ingångar till arkivet"

Ordf.: Annie Mattsson
 

Presentation
Tuva Haglund och Tim Berndtsson inleder seminariet med en diskussion kring teoretiseringar av arkivbegreppet, med utgångspunkt i deras respektive avhandlingsprojekt. Vi diskuterar följande texter (som fördelaktligen läses i förhand):

- Abigail Derecho, ”Archonic Literature: A Definition, a History, and Several Theories of Fan Fiction” ur Karen Hellekson och Kristina Busse, Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays (2006), s. 61-78

- Utdrag ur Jacques Derrida, Archive Fever (Chicago University Press, 1996), s. 1-24

- Utdrag ur Wolfgang Ernst, Sorlet från arkiven: ordning ur oordning (Glänta, 2008), s. 19-35, 42-52 och 91-98.

Texterna kommer att finnas tillgängliga i hyllan i administrationskorridoren två veckor före seminariet.