Kristina Boréus och Per Ledin: "Om högerpopulism och retorik (med särskilt fokus på Sverigedemokraterna)"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Jon Viklund
  • Seminarium

Det högre seminariet i retorik i samarbete med POLKOM (Svenskt nätverk för forskning om politisk kommunikation)

Kristina Boréus, Uppsala universitet, och Per Ledin, Södertörns högskola: "Om högerpopulism och retorik (med särskilt fokus på Sverigedemokraterna) Se särskilda presentationer"

Ordf.: Jon Viklund

För frågor om POLKOM, ta gärna kontakt med Charlotta Seiler Brylla, Otto Fischer eller Jon Viklund


Presentation

Kristina Boréus, professor i statsvetenskap Uppsala universitet, sätter ”Sverigedemokraternas invandringsretorik” i ett jämförande perspektiv: ”I presentationen görs en jämförelse av SD:s retorik om invandring och om invandrade personers rättigheter och skyldigheter med hur Dansk Folkeparti och FPÖ i Österrike har diskuterat dessa frågor. Men framförallt jämförs hur så kallade mainstream-partier i Sverige, Danmark och Österrike har förhållit sig till dessa frågor och hur detta har relaterat till de högerpopulistiska partiernas retorik. Här finns tydliga skillnader mellan de tre länderna. Slutligen ställs frågan om dessa skillnader kvarstår efter det senaste årets flyktkris och den helomvändning som skett i svensk flyktingpolitik.”

Per Ledin, professor i svenska vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, har forskat om högerpopulistisk diskurs på Avpixlat utifrån frågan om svenskhet, och han kommer ta avstamp i denna studie.