Noden "Mediehistoria 1750-1850": "Mediehistoriskt källmaterial på Carolina Rediviva"

Noden Mediehistoria 1750-1850

Noden "Mediehistoria 1750-1850" fortsätter terminens verksamhet med en workshop på Carolina (UUB) den 2 mars. Det är Kia Hedell på Handskriftsavdelningen som leder den, och tanken är att vi ska diskutera och titta på äldre källmaterial som man kan använda i mediehistoriskt syfte - vi vill gärna få upp ögonen för källmaterial som man som masterstudent eller forskare inte känner till eller har tänkt på som "mediehistoriskt". Kanske kan ni här upptäcka helt nytt material som ger upphov till spännande frågor och i förlängningen forskningsansökningar?

Ordf.: Rimm och Backman-Prytz

Om man vill vara med ska man anmäla sig till oss forskningsledare och, om man så önskar, också meddela om det är något särskilt slags källmaterial man vill titta på eller veta mer om - i så fall kan Kia förbereda sig ordentligt och ta fram mer riktat material till var och en. Anmälan bör vara inne senast den 1 mars. Anmäl er till: Anna-Maria Rimm eller Sara Prytz

Välkomna!