Hanna Hodacs: “Silk and Tea in the North: Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century Europe”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6–K1031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Marie-Christine Skuncke
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala i samarbete med Sällskapet för 1700-talsstudier

Fil. dr Hanna Hodacs, Falun & Warwick: “Silk and Tea in the North: Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century Europe” (föredraget hålls på svenska)

Postseminarium

Obs! Seminariet med Hanna Hodacs föregås av ett medlemsmöte i Sällskapet för 1700-talsstudier. Detta kan eventuellt leda till att seminariet börjar några minuter sent.

Presentation
Hanna Hodacs, historiker, presenterar sin nya bok Silk and Tea in the North (Palgrave/Macmillan, utkommer mars–april): Utanför nationella kontexter betraktas ofta de svenska och danska ostindiska kompanierna som obetydliga affärsrörelser. Med sina små hemmamarknader och ringa koloniala makt hamnar det lätt vid sidan av brittiska, franska och holländska studier om den Indiska oceanens politiska och ekonomiska historia och dess kopplingar till den europeiska konsumtionsrevolutionen. En parallell läsning av danska källor om te- och sidenhandeln i Kina med svenska källor om den europeiska och inhemska grossisthandeln med samma varor öppnar nya möjligheter att skriva in de skandinaviska kompaniernas historia i ett globalt sammanhang. Utsagor om teets materialitet, om smak, grovhet och smulighet på det billigaste svarta teet tillåter oss att kartlägga relationen mellan de snabbt växande massmarknaderna för te i Europa, speciellt Storbritannien, och handeln i Kanton. En studie av färgerna på den kinesiska tygimporten, parat med överflödsförordningar och köpmannakorrespondens, hjälper oss se konturen av stor svensk marknad för billiga brokiga sidentyger, en handel som i stor utsträckning förbisetts i tidigare forskning. Te och siden som varor, och den skandinaviska handeln med dessa, kan alltså kasta nytt ljus på 1700-talets globala handel och dess konsekvenser.