Sam Holmqvist, slutventilation: "Transformationer: Nedslag i svensk translitteraturhistoria 1800–­1900"

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

OBS! Tiden (15.15-18.00)!

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Sam Holmqvist slutventilerar manuskriptet till sin doktorsavhandling Transformationer: Nedslag i svensk translitteraturhistoria 1800–­1900. Opponent: Pia Laskar, Linköpings universitet.

Ordf.: Anna Williams

Presentation
I doktorsavhandlingen Transformationer: Nedslag i svensk translitteraturhistoria 1800–­1900 studeras gestaltningar av transpersoner och könsväxlingar i svensk prosa. Det finns en mängd skönlitterära beskrivningar av människor som växlar kön. Men det talas sällan om transmotiv och ingen har skrivit en svensk translitteraturhistoria ännu. Holmqvists avhandling är ett försök att ändra på den saken. I Transformationer görs dels en bred genomgång av transmotivets utbredning i svensk 1800-talslitteratur, dels djupare analyser av tre författare som haft stor betydelse för den svenska translitterära traditionen: Lars Molin (Lasse-Maja, född Lars Larsson 1785­–1845), Carl Jonas Love Almqvist (1793–­1866) och Aurora Ljungstedt (1821–­1908).

Manuskriptet finns tillgängligt på institutionen i hyllan för material till högre seminariet eller erhålles via e-post: sam.holmqvist@littvet.uu.se.