Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Anders Ohlsson och Ann Steiner: "Litterära värden och värdeförhandlingar"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Anders Ohlsson och Ann Steiner presenterar perspektiv och resultat från den forskning som ligger till grund för den nyligen utgivna Höstens böcker, Litterära värdeförhandlingar 2013.

Postseminarium.

Ordf.: Svedjedal

Presentation
Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Anders Ohlsson och Ann Steiner presenterar den nyutkomna monografin Höstens böcker. Litterära värdeförhandlingar 2013 (2015). I denna bok, som de har skrivit gemensamt tillsammans med ytterligare två litteraturforskare, följer de på etnografiskt vis värdeförhandlingen kring tjugo romaner som publicerades hösten 2013. Utgångspunkten är att litteraturens värden förhandlas fram i olika rum och medier av olika aktörer utifrån deras skiftande intressen och positioner.värde för medborgarna.