Torsten Pettersson: ”Den våldsamma människan: Fysiskt våld och hot om fysiskt våld i litteratur, film och medier”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Torsten Pettersson presenterar höstens seminarietema för allmän diskussion och idéproduktion: ”Den våldsamma människan: Fysiskt våld och hot om fysiskt våld i litteratur, film och medier”.

Ordf.: Pettersson

Presentation
På uppdrag av studierektor Anna Williams har jag valt det ovan nämnda, preliminärt formulerade ämnet som ett sammanhållande seminarietema för HT 2016. Cirka åtta seminarier i litteraturvetenskap och retorik, med varierande ordförande, är tänkta att ägnas temat. Detta är bland annat ett försök att skapa en tydligare gemensam plattform för litteraturvetenskapen och retoriken och att allmänt vitalisera seminarieverksamheten genom att utforma en linje av seminarier som ”talar med varandra” snarare än en hagelsvärm av enskilda tillfällen. Om idén faller väl ut kan den, efter prövning HT 2016, fortsättas VT 2017, och den kan också utgöra grunden för en litteraturvetenskaplig-retorisk forskningsantologi.

För seminariesammanhållningens skull har fysiskt våld preliminärt ställts i centrum medan mer metaforiska uttryck som ”verbalt våld” eller ”strukturellt våld” ev. kan behandlas på våren. Även med denna begränsning är ämnet nästan outtömligt eftersom fysiskt våld har en betydande utbredning i litteratur, film och andra medier (men å andra sidan inte ägnats motsvarande intresse inom forskningen). Hela genrer som epos, tragedin och deckare är till stor del otänkbara utan kollektivt eller individuellt våld, och även i övrigt ger temats utbredning möjlighet till överraskande korskopplingar T.ex. under ”Mäns våld mot kvinnor” kan man behandla Othello, Åsa Mobergs Adams bok och Unni Drougges Andra sidan Alex; under ”Generationsvåld” Kung Oidipus, Bröderna Karamazov och Jan Guillous Ondskan; under ”Kvinnliga författare i ’manlig’ genre” deckardrottningarna och Joyce Carol Oates. Det finns också många motivbearbetningar såsom Orestien – Sartres Flugorna och Littells De välvilliga; Hamlet – Tom Stoppards Rosencrantz and Guildenstern Are Dead; Jane Eyre – Jean Rhys Wide Sargasso Sea; Doktor Glas – Bengt Olssons Gregorius; Heart of Darkness – Apocalypse Now. En annan typ av infallsvinkel är: ”Hur skildras våldets orsaker/följdverkningar?”. ”Vilket är producentens etiska ansvar i våldsskildringar?” ”Vilket är mottagarens etiska ansvar?”

Allt detta nämns här som förslag att ta upp, men än mer som exempel på ämnestyper som kan föreslås på seminariet – av den lärare som vill leda ett sådant seminarium eller av andra, ev. med idéer om lämpliga gästföreläsare eller textunderlag för textseminarier. Många olika seminarieformer är alltså tänkbara inom ramen för temat.

Torsten Pettersson