Frida Buhre: "Tyrannical Time: Eternity and the Politics of Thinking"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Frida Buhre presenterar ett kapitel ur sitt pågående avhandlingsprojekt. Text finns tillgänglig från och med 12 april. För text, kontakta frida.buhre@littvet.uu.se.

Ordf.: Öhrberg

Presentation
Vid seminariet presenterar jag delar av kapitel 4, med arbetstiteln "Tyrannical Time: Eternity and the Politics of Thinking". Mitt avhandlingsprojekt handlar om den politiska talaktens temporalitet hos Hannah Arendt och i detta kapitel presenterar jag Arendts kritik av Platons förståelse av tänkandet (och tänkandets relation till homo faber) och hur dess evighetstemporalitet tar sig tyranniska uttryck. Därefter diskuterar jag, i detta läge skissartat, hur Arendt i sin avhandling använder Augustinus på liknande sätt för att diskutera självreflektionens statiska eller icke-världsliga temporalitet, men att hon där är mycket mer ambivalent, på gränsen till positiv, över denna aktivitets politiska potential. Texten är ca 25 sidor och på engelska. Seminariet hålls på både svenska och engelska.