Eftertankar till Aten-kursen: vetenskapliga tvistefrågor och didaktiska utmaningar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Björn Sundberg
  • Seminarium

Kollokvium - Litteraturvetenskap

 (OBS! Lokalen!)

Eftertankar till Aten-kursen: vetenskapliga tvistefrågor och didaktiska utmaningar

Ordf.: Sundberg

Presentation
Vi är ju en hel drös retoriker och litteraturvetare som deltar i Agoras tvärvetenskapliga kurs i Aten. För samtliga deltagare (alltså även teologer, grecister, antikvetare etcetera) kommer det att ordnas ett eftermöte hemma i Uppsala. Men det känns angeläget att också särskilt få dryfta de frågor som mer specifikt berör oss på Litteraturvetenskapliga institutionen, och även för dem som inte följer med på resan till Aten borde det vara av intresse att diskutera hur vi kan stärka kompetensen vad gäller förmedlingen av antikens litteratur.