Malin Nauwerck och David Gedin: "Hur ska vi forska på tecknade serier?"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Malin Nauwerck
  • Seminarium

OBS! Tiden!

Allmänna seminariet - Retorik

Malin Nauwerck och David Gedin: "Hur ska vi forska på tecknade serier?"

Ordf. Nauwerck


Presentation
Trots att tecknade serier är ett jämngammalt medium med filmen och en allt viktigare del av kulturutbudet finns jämförelsevis lite forskning på området. Medan filmvetenskapen har funnits som etablerat akademiskt ämne sedan 1960-talet, hölls vad som tycks vara den första kursen någonsin i ämnet på Uppsala universitet i höstas.

Dagens seminarium är tänkt att diskutera vilka frågeställningar, metoder och teorier som kan vara användbara när intresset för ämnet till sist tagit fart. David Gedin inleder med en kort översikt av forskningsläget.

16 september öppnar en utställning om serier på Carolina. I anslutning till det tänkte vi oss en endagskonferens i ämnet. Seminariet är tänkt att fungera som en prolog och inspiration.

Seminariet sker i samarbete mellan Institutionen för litteraturhistoria och idévetenskap och Konstvetenskapliga institutionen.