Carina Agnesdotter: "Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Carina Agnesdotter om avhandlingen Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982

Ordf.: Rosengren

Presentation
Alltsedan de svenska folkrörelsernas framväxt under slutet av 1800-talet har poesi utgjort ett viktigt inslag i rörelsernas argumentation. Traditionen levde vidare inom de nya sociala rörelser som från 1970-talets slut engagerade sig i kampen mot kärnkraft och kärnvapen. I avhandlingen undersöks, med ett antal dikter av författaren Ingrid Sjöstrand (f. 1922) som utgångspunkt, hur poesi fungerade som retorisk handling i situationer med koppling till organisationen Kvinnokamp för fred, från dess bildande 1979 till och med 1982. Vilka funktioner fyller poesi i den här typen av sammanhang och vad har poesin för syfte? Hur är de enskilda dikterna konstruerade och vilka grepp använder de för att övertyga?