Ann-Sofie Lönngren: "Att betrakta våld – gestaltning versus dokumentation"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Samseminarium, Litteraturvetenskap och Retorik - Tema Våld

Ordf.: Pettersson


Presentation
I Susan Sontags essäistiska text Regarding the Pain of Others från 2003 resonerar hon (med utgångspunkt i Virginia Woolfs Three Guineas) kring hur en kan förhålla sig till och vad det innebär att betrakta andras lidande: främst avseende fotografier från offer i krig, men även som motiv inom konsten. Sontags text användes som utgångspunkt av Judith Butler i Frames of War 2009 i en diskussion om fotografierna av amerikanska soldater som torterar fångar i det irakiska fängelset Abu Ghraib. Som en inledning till den här seminarieserien sätter Ann-Sofie Lönngren några centrala aspekter av Sontags och Butlers resonemang i relation till litterära och dramatiska gestaltningar av våld, med Sarah Kanes pjäs Blasted (1995) och receptionen därav som det primära exemplet. Finns det skillnader mellan hur dokumentärt och fiktivt våld betraktas? Har konsten en moralisk skyldighet att gestalta även det grövsta våldet, och har publiken en skyldighet att titta? Hur förhåller vi oss som litteraturvetare och retoriker till skildringar av grovt våld i vår verksamhet?