"Litteratursociologin igår, idag och i morgon"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng7-0043
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminarium med anledning av Johan Svedjedals 60-årsdag

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Inledare: Anna Williams, Karl Berglund, Gunnel Furuland och Erik Peurell. Efter seminariet vidtar institutionens firande av Johan Svedjedal.

Ordf.: Anna Williams