K Berner, P Henrikson och J Östlund: ”Svenskar i Konstantinopel under det långa 1700-talet”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken OBS! Ny lokal: Eng16-0043
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Marie-Christine Skuncke
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

M. A. Karin BERNER, Uppsala, docent Paula HENRIKSON, Uppsala, och docent Joachim ÖSTLUND, Lund: ”Svenskar i Konstantinopel under det långa 1700-talet”

Postseminarium

Ordf.: Skuncke


Presentation
När bröderna Gustaf Celsing (1723-1789) och Ulric Celsing (1731-1805) återvände till Sverige under 1770- och 80-talen från deras poster som sändebud i Konstantinopel tog de även med sig det arkiv som upprättades av deras fader Gustaf Celsing d.ä. (1679-1743). Detta omfattande och outnyttjade arkiv erbjuder spännande inblickar i en tid då relationen mellan Europa och Osmanska riket förändras på viktiga punkter. Historikern Joachim ÖSTLUNDS presentation tar upp exempel på möjliga svensk-osmanska forskningsteman såsom kunskapsförmedling, interaktion och olika typer av nätverk. – Historikern Karin BERNER talar om vardagen vid den svenska legationen i Konstantinopel och belyser de strategier som diplomater och annan personal vid legationen använde för att, på andra länders bekostnad, utöva inflytande vid Porten samt representera Sverige så väl som möjligt. – Litteraturvetaren Paula HENRIKSON kommer att presentera sin forskning kring 1820-talets svenska resenärer till östra Medelhavet. Fokus för hennes pågående forskningsprojekt är den grekisk-romerska traditionens betydelse för den litterära romantiken (i vid mening) i Sverige, inklusive svensk filhellenism. Därför kommer också resenärernas förbindelser med författare och förlag i Sverige att beröras.