Alexandra Borg ventilerar en uppsats om självpublicering

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Alexandra Borg ventilerar en uppsats om självpublicering. Material tillgängligt fr.o.m. den 5 september.

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Alexandra Borgs studie om självpublicering undersöker vem den egenutgivna författaren är, hur hon arbetar, vad hon publicerar och vilka kanaler hon använder för att nå ut med sina verk. Då termen, liksom dess praktiker, har genomgått en förändring de senaste decennierna ges en historisk tillbakablick som beskriver hur dagens egenutgivning skiljer sig från gårdagens. Med utgångspunkt i färska data över egenutgivning som Kungl. Biblioteket har samlat in sedan juli 2015 presenteras även aktuell statistik över den svenska egenutgivningen. Denna visar bland annat att egenutgivningen utgör över 10 procent av den totala bokutgivningen i Sverige. Uppsatsen är skriven inom ramen för Borgs postdoc-projekt, Läsning 2.0 (Riksbankens Jubileumsfond & Bonnierförlagen).