Otto Fischer och Mirey Gorgis: ”Vilka är våldets gränser?”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Otto Fischer
  • Seminarium

Samseminarium, Litteraturvetenskap och Retorik - Tema Våld

Ordf.: Fischer


Presentation
Det andra seminariet på temat tar sin utgångspunkt i Giorgios Agambens tidiga essä ”Om våldets gränser” (1970), samt Euripides Ion. Seminariet inleds med en kort presentation av Otto Fischer och Mirey Gorgis av Agambens text, följd av en översiktlig kontextualisering av dess idéhistoriska sammanhang. Därefter kommer möjliga ingångar till detta material att föreslås: Var söker Agamben efter våldets s.k. ”gränser”? Vilka implikationer får detta för den vanemässiga förståelsen av våld? På vad sätt kan denna ansats belysas, fördjupas eller problematiseras i relation till tematiken i Ion? En svensk översättning av Agambens text kan erhållas från Otto.Fischer@littvet.uu.se. Euripides tragedi finns tillgänglig exempelvis här.