Tuva Haglund: framläggning av avhandlingsavsnitt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Tuva Haglund lägger fram ett avsnitt ur sitt avhandlingsarbete om häxflickor och läskulturer i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogi. Material tillgängligt fr.o.m. den 13 september. Materialet kan också rekvireras via e-post: tuva.haglund@littvet.uu.se.

Ordf.: Williams