Former för digital humaniora

  • Datum: –16.00
  • Plats: Carolina Rediviva: inre tidskriftsläsesalen
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Forum för digital humaniora
  • Kontaktperson: Lars Burman, Johan Svedjedal
  • Föreläsning

Samseminarium mellan Det allmänna seminariet, Litteratur, och Forum för digital humaniora

Stefan Gelfgren (föreståndare för HUMlab i Umeå) och Cecilia Lindhé (föreståndare för Centrum för digital humaniora i Göteborg) berättar om erfarenheter av att organisera miljöer och tvärvetenskapliga aktiviteter inom digital humaniora.


Presentation
Forum för digital humaniora tillkom vid senaste årsskiftet genom ett gemensamt initiativ från forskarhåll och Uppsala universitetsbibliotek. Syftet är att skapa en möteplats för de många forskare som är aktiva på detta expansiva område, liksom för samtal om hur verksamheten ska kunna organiseras framöver. Under våren har en seminarieserie belyst delar av den breda aktivitet som pågår inom digital humaniora vid Uppsala universitet. Dagens seminarium ägnas erfarenheter från ett par miljöer i landet där verksamheten redan har funnit fastare institutionella former, HUMlab i Umeå (grundat vid slutet av 1990-talet) och Centrum för digital humaniora i Göteborg (framväxt från 2012 och inrättat 2015). Stefan Gelfgren är idéhistoriker, Cecilia Lindhé litteraturvetare med bakgrund i Uppsala (där hon 2008 lade fram sin doktorsavhandling Visuella vändningar. Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst).