Mats Rosengren och Ann Öhrberg: "Chantal Mouffe och Renzo Martens – retorik, våld och värden"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Samseminarium, Litteraturvetenskap och Retorik - Tema Våld

OBS! Tiden!

Ordf.: Mats Rosengren