Eric Cullhed och Dimitrios Iordanoglou: ”'I det virvlande stoftet' – tankar om den iliadiska dödens affektiva struktur”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Samseminarium, Litteraturvetenskap och Retorik - Tema Våld

Eric Cullhed och Dimitrios Iordanoglou: ”'I det virvlande stoftet' – tankar om den iliadiska dödens affektiva struktur”

Ordf.: Torsten Pettersson


Presentation
I västerländsk fiktion måste död vara djupt meningsfull eller helt meningslös. Men i Iliaden finns inga onda som liksom förstjänar att dö utan någon kommentar. Och även om den Homeriska skildringen av våldet är objektiv och dokumentär; även om kött slits från ben och hjärnsubstans väller fram över jorden utan att berättarrösten utropar något “ack” eller “ve”, stannar berättandet ständigt upp och vårt medlidande aktiveras av små korta minnesrunor över de fallna. Ta bara följande beskrivning från Iliadens sjuttonde bok:

"Där fanns en Podes, Eetions son, på den troiska sidan,
Rik och av ädel börd, som trots att han bara var menig,
Hektor värderade högt som dryckesbroder vid fester. 
Denne blev träffad i bältet hårt av den blonde Atriden
just när han ämnade fly, och lansen gick tvärs genom kroppen
som föll till marken tungt."

I några sekunder får vi lära känna en ung rik och ädel trojan som inte var officer men som Hektor gillade att supa med, bara för att genast få uppleva hans grymma död. De små karaktärerna reduceras inte till namnlös kanonmat, utan alla har en historia och ett öde. Människan bakom rustningen liksom glimrar till, ibland flera gånger i en dödsbeskrivning. Så lyder, mer eller mindre, Jasper Griffins karaktärisering av Iliadens dödsskildringar, och han menar att antika läsare tänkte precis som han. I en artikel vi arbetar med för tillfället vill vi utmana och utveckla Griffins argument utifrån en bredare bild av antika Iliadenläsningar och kognitiv narratologi.