Maria Karlsson och Anna Williams: ”Verkligt våld och lyrik”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Samseminarium, Litteraturvetenskap och Retorik - Tema Våld

Maria Karlsson och Anna Williams: ”Verkligt våld och lyrik”

Seminariet tar upp verkliga våldshändelser skildrade i lyrisk form med utgångspunkt i Katarina Frostensons Joner (Stockholm: Bonniers, 1991) och Billie Holidays Strange Fruit (1939). Om vilket våld får lyriken tala? Hur talar den och hur tolkas det? Maria Karlsson och Anna Williams inleder.

Ordf.: Anna Williams


Material
Följande texter läses till seminariet den 25 oktober: Katarina Frostenson, Joner (Stockholm: Bonniers, 1991); Billie Holiday, Strange Fruit (1939). Facktexter (alla i läspärm en vecka före seminariet): Moniza Alvi, ”Foreword. An unsafe Subject”, Feminism, Literature and Rape Narratives, Routledge research in Postcolonial Literatures, New York and London: Routledge 2010, s. xii–xx. Kenneth Johansson, ”Strange Fruit – tre berättelser om lynchning”, Våld.  Representation och verklighet, Lund: Nordic Academic Press 2006, s. 55–82. Texter som kort presenteras men inte behöver läsas: Ebba Witt-Brattström, ”Det ler så mörkt i skogen”, Ur könets mörker, Stockholm: Norstedts, 1993, s. 28–32 samt Hans Ruin och Staffan Bergsten, ”Tal till en rygg. Jungfrumord och jungfruord”, Bonniers Litterära Magasin, 1992:4, s. 32–39.