Karl Berglund: ”Svenskt samtidsvåld 2: Förövare och hotbilder i 2000-talets svenska deckarvåg”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Samseminarium, Litteraturvetenskap och Retorik - Tema Våld

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Karl Berglund ventilerar ett avsnitt ur sin avhandling inom ramen för seminarieserien "Tema: Våld". Vad som presenteras är ett utkast till ett slags "halvdistansläsningar" av 116 svenska kriminalromaner utgivna 1998–2015 och skrivna av i genren framgångsrika författare. I fokus för analysen står romanernas mördare och deras motiv för att begå våldshandlingar. Vilka förövare och hotbilder är det som presenteras i den svenska deckargenren och hur kan de förstås i relation till genrens popularitet? Kapitlet är ett försök att teckna en bild av hela toppskiktet i den svenska deckargenren under det tidiga 2000-talet, istället för att – som har varit brukligt i tidigare forskning – berätta om genren utifrån ett mindre antal utvalda exempel. Förhoppningen är att en undersökning av återkommande motiv (regler) snarare än tongivande specialfall (undantag) kan nyansera bilden av genren och dess påstådda samhällskritik.

Manus kan rekvireras en vecka innan seminariet per e-post: karl.berglund@littvet.uu.se.