Linn Areskoug: ”Att ta texten på allvar. Trigger warnings och våld i litteraturundervisningen”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Samseminarium, Litteraturvetenskap och Retorik - Tema Våld

Samarrangemang med Seminariet för läsforskning

Ordf.: Pettersson


Presentation
Diskussionen om trigger warnings har florerat under senaste åren i media. Den svenska diskussionen har handlat om studenters attityder till historiska texter och en ovilja att ”ta i” obehagliga aspekter i dessa texter som homofobi, transfobi etc. Jämför man den svenska diskussionen med den amerikanska diskussionen så ser det helt annorlunda ut. Den amerikanska diskussionen har handlat mer om trauman hos läsare som har väckts till liv igen genom våldsskildringar i kurslitteratur, som till exempel våldtäkter och andra övergrepp. Ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv är en jämförelse mellan dessa kontexter intressant. Det finns nämligen en annan inställning till texten i den amerikanska debatten, en inställning som ”tar texten på allvar” på ett annat sätt än i den svenska debatten. Vid seminariet ges exempel på material i litteraturundervisningen på lärarprogrammen som är provokativa i och med att de innebär ett starkt känslopåslag som också ger ett effektivt lärande. De frågor som väcks i samband med detta är huruvida studenterna utsätts för ett slags våld, och hur läraren behöver ta ställning till detta. Frågan blir då: vad ”gör" den skönlitterära/fiktiva texten i det pedagogiska sammanhanget?