Elisabeth Herrmann: ”World Literature‘s Trajectories: From an Idea to a Literary Turn”

Öppen gästföreläning arrangerad av forskningsprogrammet World Literatures

Elisabeth Herrmann, Stockholm University: ”World Literature‘s Trajectories: From an Idea to a Literary Turn”