Tecknade serier – teoretiska och metodiska utgångspunkter för forskning

  • Datum: –17.30
  • Plats: CarolinaRediviva Tidskriftssalen
  • Föreläsare: Joanna Rubin Dranger & Moa Matthis Jan von Bornstorff Margareta Wallin Wictorin & Ylva Sommerland Fred Andersson Emma Maria Niskanen & Maria Margareta Österholm Åsa Bharathi Larsson Michael F. Scholz David Gedin Gunnar KrantzMagnus Knutsson Malin Nauwerck Camilla Storskog Mike Frangos
  • Arrangör: David Gedin, Malin Nauwerck
  • Kontaktperson: David Gedin
  • Konferens

Den 16 september 2016 anordnas det tvärvetenskapliga endagssymposiet ”Tecknade serier – teoretiska och metodiska utgångspunkter för forskning” på universitetsbiblioteket Carolina i Uppsala, i samband med att biblioteket öppnar höstens utställning om tecknade serier.

Det är fritt inträde till symposiet, men OBS att antalet deltagare begränsas av utrymmet.

Under de senaste trettio åren har de tecknade serierna genomgått en dramatisk utveckling i Sverige. Idag är de tecknade serierna inte bara en accepterad utan också hyllad och mycket framgångsrik del av det svenska medielandskapet. Tecknade serier måste anses som ett eget medium, skilt från både film och litteratur, ändå är de vetenskapliga undersökningarna om tecknade serier förhållandevis få

Syftet med symposiet är att lyfta skilda akademiska perspektiv som på olika sätt kan belysa de tecknade seriernas egenart och villkor. Vilka teoretiska och metodiska utgångspunkter är fruktbara för att undersöka seriemediet?

Som konstnärligt uttryck befinner sig de tecknade serierna i gränslandet mellan bild- och textvetenskaperna. Samtidigt tycks forskningen domineras av narratologiska och i viss mån tematiska analyser. Vilka fördelar och nackdelar har dessa infallsvinklar? Finns det andra lika eller mer produktiva ingångar? I vilken mån kan de traditionella diciplinerna berika varandra, för att bygga upp ett nytt forskningsämne?

Perspektiven snarare än resultaten står i centrum för detta symposium.