Provföreläsningar inför anställning av universitetslektor i retorik

  • Datum: –11.45
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Föreläsning

Provföreläsningar i retorik över självvalt ämne på vardera 30 minuter ska rikta sig till studenter på A- eller B-nivå.

Förutom fakultetens rekryteringsgrupp, de sakkunniga och prefekten, är anställda och studerande vid Litteraturvetenskapliga institutionen, professorerna inom fakulteten och fakultetsnämndens ledamöter välkomna att närvara vid föreläsningarna. Åhörarna ges tillfälle till frågor under 5 min

09.45-10.15  Anthoula Malkopoulou: "Rhetoric and Politics"

10.30-11.00  Stefan Rimm: "Huvudlinjer i retorikutbildningens historia"

11.15-11.45  Jon Viklund: "Hur kan big data hjälpa oss att studera retorikens historia?"