Seminarium för forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850"

Den mediehistoriska nodens första seminarium för hösten. Vi presenterar höstens program som bl a kommer att innehålla textseminarier, workshop på Svenskt biografiskt lexikon och en studieresa utomlands, finansierad av noden. Med mer!

Därtill kommer vi att diskutera våra planer för de konferenser som är aktuella för vår del nästa år: Historikermötet och den nationella 1700-talskonferensen.

Intresserade masterstudenter, doktorander och forskare är hjärtligt välkomna.

Anmälan senast 19/9 eftersom vi bjuder på fika som måste beställas.