Ansökningsseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Ansökningsseminarium med sikte på kommande ansökningar av externa medel: En första inventering av föreliggande intressen och forskningsidéer och ev. kombinationsmöjligheter. Föredragning sker muntligt (ev. med handout eller powerpoint) men anmäls i förväg till Torsten Pettersson, liksom intressen som hyses av forskare som är förhindrade att komma på seminariet.

Vid det första av en serie ansökningsseminarier förs en öppen diskussion av de forskningsintressen, de idéer och den beredskap till forskningssamarbeten som föreligger vid institutionen. Med stöd av kommande seminarier kan dessa sedan utvecklas till en ansökan individuellt eller i grupp, med eller utan deltagande av forskare från andra institutioner.

Institutionens samtliga forskare är välkomna att delta, med eller utan egen presentation. Presentationer hålls vid detta seminarium fritt och muntligt, ev. med handout eller powerpoint, men anmäls till mig i förväg, liksom intressen som hyses av forskare som är förhindrade att komma på seminariet.

Anmälningsfrist: torsdagen den 6 oktober kl 13.00. Beroende på antalet anmälningar meddelas sedan presentatörerna senast den 7 oktober hur mycket tid som står till buds.