Hannah Tischmann: "Literary Time Practices and Social Inequality"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Hannah Tischmann, gästdoktorand från Wiens universitet, presenterar sitt avhandlingsarbete Literary Time Practices and Social Inequality – An Analysis of Selected Works of Socially Engaged Swedish Literature of the 1970s and since 2000

Ordf.: Anna Williams
 

Presentation
Social status påverkar hur individen umgås med och berörs av temporala strukturer. I detta avhandlingsprojekt undersöks hur denna samhälleligt betingade tidsregim träder fram i textuella förhandlingar. Med avstamp i kulturvetenskapligt och sociologiskt orienterade analyser av arbetarlitterära romaner av bl.a. Maja Ekelöf, Marit Paulsen, Kristian Lundberg och Susanna Alakoski visas hur framställningen av temporala strukturer är ett narrativt grepp i diskussionen om sociala ojämnheter. För att få en omfattande bild av detta grepp sätts den berättartekniska organisationen av tidspraktiker och de temporaliteter som de litterära gestalterna ger uttryck för i relation till varandra. Jämförelsen mellan den senare samtidslitteraturen och 70-talslitteraturen kan bidra till en djupare förståelse av vilken betydelse litterära tidspraktiker har för förhandlingen av klasstillhörighet.