Workshop - Noden "Mediehistoria 1750-1850"

Workshop: syfte, frågeställning och frågor

Att formulera syften och frågor är ett centralt men komplicerat inslag i forskningsprocessen. Vid detta tillfälle diskuterar vi detta tema. Ta gärna med egna exempel ut pågående arbeten. Workshopen inleds med att Peter Bernhardsson presenterar hur syfte och frågor utvecklades i hans färdigskrivna avhandling I privat och offentligt. Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800-1880. Som frivillig förberedelse, kom gärna på Bernhardssons disputation 7 oktober kl 14 i Gustavianum.