Kick-off för Engaging Vulnerability-programmet

  • Datum: –19.30
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Webbsida
  • Arrangör: Programmet Engaging Vulnerability
  • Kontaktperson: Se inbjudan/See invitation
  • Mottagning

Inbjudan

För program, se inbjudan ovan