Ansökningsseminarium II

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Ansökningsseminarium med sikte på externa medel. En andra inventering av föreliggande forskningsintressen, nya eller utvecklade från det föregående seminariet. Förhandsanmälan av presentationer till ordförande senast torsdagen den 10 eller måndagen den 14 november kl. 12.00.

Ordf.: Pettersson


Presentation
Vid det andra ansökningsseminariet fortsätter en öppen diskussion av de forskningsintressen, de idéer och den beredskap till forskningssamarbeten som föreligger vid institutionen. Med stöd av kommande seminarier kan dessa sedan utvecklas till en ansökan individuellt eller i grupp, med eller utan deltagande av forskare från andra institutioner. Institutionens samtliga forskare är välkomna att delta, med eller utan egen presentation. Presentationer anmäls till mig i förväg, liksom intressen som hyses av forskare som är förhindrade att komma på seminariet. Presentationer hålls antingen fritt och muntligt, ev. med handout eller powerpoint, eller i form av preliminär ansökningstext. I det senare fallet är anmälningsfristen torsdagen den 10 november kl. 12.00 och presentatören ansvarar för att intresserade deltagare i någon form tillställs texten i tillräckligt god tid före seminariet. Anmälningsfrist för muntliga presentationer är måndagen den 14 november kl. 12.00. Beroende på antalet anmälningar meddelas presentatörerna omedelbart därefter hur mycket tid som står till buds.