Per Klingberg: presentation av en text om George MacDonalds Phantastes (1858)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Mallas salong (Eng6-K1005)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Per Klingberg (doktorand i Örebro) ventilerar ett parti om George MacDonalds Phantastes (1858). Manuskript tillgängligt fr.o.m. den 21 november.

Ordf.: Svedjedal

Presentation
Per Klingberg, doktorand i litteraturvetenskap vid Örebro universitet, presenterar en text om George MacDonalds Phantastes (1858), som ingår i ett större projekt om viktoriansk fantastik. Idag betraktas Phantastes ofta som ett föregångsverk i den framväxande fantasy-litteraturen, intressant inte minst genom att ha inspirerat t.ex. C.S. Lewis och J.R.R. Tolkien. För MacDonalds samtida läsare tedde verket sig kanske framförallt som en förvirrad anomali – den mångtydiga berättelsen om ynglingen Anodos färd in i Fairy Land är skriven under kraftig påverkan av den tyska romantiska konstsagan, en tradition utan egentlig motsvarighet i den brittiska artonhundratalslitteraturen. Till förvirringen bidrog att Phantastes själva struktur lägger sig nära allegorin, samtidigt som berättelsen medvetet undergräver några entydiga tolkningar. Texten diskuterar och undersöker just denna sprickbildning i den allegoriska strukturen och hur detta möjliggör för MacDonald att gestalta religiösa och existentiella motsättningar, utan krav på tillrättaläggande eller entydiga svar.