Olle Nordberg - Slutventilation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

OBS! Lokal och sluttid

Olle Nordberg slutventilerar sitt avhandlingsmanus Nöjesläsare och analytiska texttolkare. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar

Opponent: Pär-Yngve Andersson, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Ordf.: Pettersson

Postseminarium


Presentation

I sin doktorsavhandling undersöker Olle Nordberg unga människors fiktionsläsning i den digitala tidseran med en tydlig inriktning på aspekterna attityd och kompetens. Med den utgångspunkten diskuteras litterär läsning bland ungdomar i övre tonåren från flera synvinklar – i synnerhet elevernas egna – utifrån tre större empiriska undersökningar av 18-åringars läsattityder och praktik. De tre undersökningarna bygger på och interagerar med varandra i relation till de övergripande forskningsfrågorna, men är samtidigt fristående och utförda med skilda metoder för insamling av empiriskt material: 1/ en tidsomspännande undersökning där nationella prov-uppsatser från år 2000 kompareras med uppsatser skrivna år 2012 utifrån samma instruktion på temat läsning; 2/ en enkätundersökning med frågor dels kring en läst novell, dels kring läs- och medievanor; 3/ en fördjupning av dessa områden genomförd som intervjuer i fokusgrupper.

Slutventileringsmanus har lagts fram och kan rekvireras hos Olle Nordberg. Samtliga synpunkter mottages med tacksamhet. De kan framföras vid seminariet, där den sista lektionstimmen reserveras för fria kommentarer, eller separat till avhandlingsförfattaren.