Louise Therkildsen: presenteration av ett avhandlingsavsnitt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - 6K-1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Louise Therkildsen, Uppsala universitet, presenterar ett avsnitt ur sitt avhandlingsarbete

Ordf.: Mats Rosengren


Presentation
Teksten jeg lægger frem er et kapitel til en bog med temaet Rhetorical Audiences. Det omhandler EU’s seneste identitetsprojekt, A New Narrative for Europe, som jeg nærlæser i lyset af tidligere EU-initiativer der ligeledes italesætter en europæisk identitet, og i lyset af udvalgte danske og tyske aviser.

Hele teksten vil blive en del af afhandlingen, men uddybet og fordelt anderledes. Teksten kan rekvireres pr. mail: louise.therkildsen@littvet.uu.se.