Alexander Stagnell - Licentiatseminarium

  • Datum: –14.15
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren
  • Licentiatseminarium

Allmänna seminariet - Retorik

Alexander Stagnell försvarar sin licentiatavhandling The Ambassador's Letter: On Diplomacy as Ideological State Apparatus. Opponent är professor Ola Sigurdson, Göteborgs Universitet.

Texten kan revireras här.

Ordf.: Mats Rosengren