Malin Nauwerck - Presentation av ett avhandlingsavsnitt

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Malin Nauwerck lägger fram avsnitt ur sin avhandling om Canongate Books och dess ”The Myths Series”: ett inledande teoriavsnitt och en analys av Margaret Atwoods The Penelopiad (2005). Material tillgängligt fr.o.m. den 1 december.

Ordf.: Svedjedal

Presentation
Berättelser kan användas som marknadsföring, men marknadsföring kan även förekomma i berättelser. Vid detta seminarium lägger Malin Nauwerck fram ett teoriavsnitt som behandlar marknadsförande "storytelling" i bokbranschen – utgivningsprojektet ”The Myths Series”, som avhandlingen behandlar, är ett konceptprojekt som är omgärdat av sådan storytelling. Teoriavsnittet hänger samman med ett kapitel om Margaret Atwoods The Penelopiad (2005), där delar av teorin appliceras för att undersöka sambandet mellan marknadsförande storytelling och litterära verk: om och i så fall hur den storytelling som handlar om förlagskontext manifesterar sig även i verken. Nauwerck håller en inledande presentation, så det går bra att delta i seminariet även om det finns ont om tid för läsning. Själva seminarietexten är på engelska och finns att rekvirera en vecka i förväg via e-post: malin.nauwerck@littvet.uu.se