Ansökningsseminarium III

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap och Retorik

Ansökningsseminarium för både litteraturvetenskap och retorik med sikte på 1/ RJ- och VR-ansökningar (förhandsanmälan till 8 december); 2/ Samverkansmedel att söka i januari inom UU (se mejl från Ann Öhrberg den 11 november).

Ordf.: Pettersson


Presentation
Vid det tredje ansökningsseminariet fortsätter en öppen diskussion av de forskningsintressen, de idéer och den beredskap till forskningssamarbeten som föreligger vid institutionen. Sådana efterlyses nu uttryckligen från institutionens båda ämnen och Mats Rosengren deltar i seminariet. Även tidigare framförda idéer kan fortsättningsvis diskuteras. Därtill diskuteras den attraktiva möjligheten att i januari 2017 söka Samverkanspengar inom UU (se mejlbilagor från Ann Öhrberg den 11 november).

Med stöd av kommande seminarier kan dessa idéer sedan utvecklas till en ansökan individuellt eller i grupp, med eller utan deltagande av forskare från andra institutioner. Institutionens samtliga forskare är välkomna att delta, med eller utan egen presentation. Presentationer hålls antingen fritt och muntligt, ev. med handout eller powerpoint, eller i form av preliminär ansökningstext. Anmälningsfristen är torsdagen den 8 december kl 14.00 (med text i förekommande fall). Därefter distribueras ett mer detaljerat program.