Julia Kielmann - Presentation av avhandlingsprojekt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

Julia Kielmann presenterar sitt avhandlingsprojekt kring svenska kvinnors dagböcker (och i vissa fall brev) skrivna på utrikesresor under 1800-talets första halva. Under seminariet ska materialet presenteras och möjliga frågeställningar diskuteras. Textunderlag kan rekvireras en vecka i förväg via mejl: julia.kielmann@littvet.uu.se.

Ordf.: Henrikson