Johan Svedjedal: "Förläggareföreningen och efterkrigstidens bokmarknad"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - 6-K1005 (Mallas salong)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap

OBS tiden!

Johan Svedjedal ventilerar en uppsats om Svenska Förläggarföreningens verksamhet under efterkrigstiden, ingående i ett större kollektivt projekt om svensk bokmarknad under efterkrigstiden Material tillgängligt fr.o.m. den 10 januari. Postseminarium.

Ordf.: Svedjedal

Presentation
Johan Svedjedal lägger fram en uppsats om Svenska Förläggareföreningen under efterkrigstiden. Sedan föreningen grundats 1843 hanterade den kommissionssystemet inom den svenska bokhandeln, d.v.s. styrde återförsäljarledet. När bokpriserna släpptes fria 1970 föll systemet och föreningen fick söka en ny identitet. Uppsatsen behandlar hur föreningen hanterade spänningarna mellan interna branschöverenskommelser, en utvidgad statlig kulturpolitik och olika marknadsliberala initiativ. Den ska ingå i en planerad bok om svensk bokbransch 1943–2016 där ett tiotal forskare (många från vår institution) och branschanalytiker skriver om olika aspekter på den svenska bokmarknaden. Dessa bidrag kompletteras i boken med ungefär lika många intervjuer med personer från branschen. Svedjedal är projektledare och utgivningen av antologin sker senhösten 2018 i samband med Förläggareföreningens 175-årsjubileum.