Ansökningsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Torsten Pettersson
  • Seminarium

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap och Retorik

OBS dagen!

Ansökningsseminarium, bl.a. inför RJ:s deadline 25 januari. Text inlämnas senast den 16 januari kl 12.00.

Ordf.: Pettersson


Presentation
Seminariet är inlagt veckan före RJ:s ansökningsdeadline den 25 januari. P g a att tisdag och torsdag då redan var bokade blev dag och tid onsdag kl. 13–15. Vid seminariet diskuteras:

    1/ Ansökningar till RJ:s första omgång: Program, projekt och infrastruktur, 9600 tecken med deadline 25 jan 2017 kl. 16.00 (se: http://www.rj.se/For-forskare/Om-RJs-stodformer/ ). Preliminär ansökningstext mejlas senast måndagen den 16 januari kl. 12.00 till torsten.pettersson@littvet.uu.se

    2/ Övriga forskningsintressen, idéer och beredskap till forskningssamarbeten som föreligger vid institutionen (korta muntliga presentationer). Med stöd av kommande seminarier kan dessa sedan utvecklas till en ansökan individuellt eller i grupp, med eller utan deltagande av forskare från andra institutioner, bl.a. inför VR:s deadline 21 mars 2017 (detaljerad utlysning 15 februari).

Institutionens samtliga forskare uppmanas att delta, med eller utan egen presentation. Presentationer hålls antingen fritt och muntligt, ev. med handout eller powerpoint, eller i form av preliminär ansökningstext.